Rielex Cranio Sacraal Therapie & Coaching,

gevestigd aan Berenkoog 35, 1822 BH te Alkmaar, is verantwoordelijk voor persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Website:               www.rielex.nl

Email:                   info@rielex.nl

Mobiel:                0620350465

 

Marianne Kessens is de functionaris Gegevensbescherming van Rielex Cranio Sacraal Therapie & Coaching.

Zij is te bereiken via info@rielex.nl.

 

 

Verwerking persoonsgegevens:

Rielex Cranio Sacraal Therapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons versterkt. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·         Het aanmaken van een niet digitaal behandeldossier om de dienstverlening uit te kunnen voeren

·         Communicatie cq bereikbaarheid om u te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren

 

 

Overzicht persoonsgegevens die wij verwerken:

·         Voor- en achternaam

·         Geslacht

·         Geboortedatum

·         Adresgegevens

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

·         Burgerservice nummer

 

 

Overzicht bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

·         Gezondheid

·         Biometrische gegevens

 

U heeft het recht op inzage in uw persoonlijk dossier.

 

Rielex Cranio Sacraal Therapie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens :

·         Personalia                                          7 jaar, medische bewaartermijnplicht

·         Adres                                                   7 jaar, medische bewaartermijnplicht

·         Medische informatie                        7 jaar, medische bewaartermijnplicht

·         Medische correspondentie             7 jaar, medische bewaartermijnplicht

 

 

Rielex Cranio Sacraal Therapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen cq opmerkingen over de gegevensverwerking, stuurt u dan een gespecificeerd verzoek naar info@rielex.nl

 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Rielex Cranio Sacraal Therapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s of – systemen: Word, Excel, Moneybird.